Cilaj sælger tre biobrændsel produkter: Bioolie, fyringsolie og frityreolie